Ediţia în limba română
Resurse profesionale / Texte legislative

RECTIFICARE la Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal


RECTIFICARE din 7 septembrie 2006 la Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 765 din 7 septembrie 2006

In Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, se fac urmatoarele rectificari (care nu apartin Redactiei "Monitorul Oficial", Partea I):

- la art. I pct. 8, cu referire la art. 20 lit. b) teza a II-a, in loc de: "... data transmiterii cu titlu gratuit a cesionarii, ..." se va citi: "... data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, ...";
- la art. I pct. 12, cu referire la art. 21 alin. (4) lit. m), in loc de: "... necesitatea prestarii acestora, in scopul activitatilor desfasurate ..." se va citi: "... necesitatea prestarii acestora in scopul activitatilor desfasurate ...";
- la art. I pct. 46, cu referire la art. 67 alin. (7), in loc de: "... alin. (3) lit. a) si d), ..." se va citi: "... alin. (3) lit. a) si c), ...";
- la art. I pct. 79, cu referire la art. 1247 alin. (2) lit. e), in loc de: "... art. 1245 alin. (1) lit. b) si d): ..." se va citi: "... art. 1245 alin. (5): ...";
- la art. I pct. 262, cu referire la art. 2941, in loc de: "... in prezentul articol ..." se va citi: "... in prezentul capitol ...";
- art. IV se elimina;
- art. V, VI si VII devin art. IV, V si, respectiv, VI.
De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE

Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr. 249 din 14 aprilie 2009)
LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.
Ordonanta stabileste noile cotele de contributii pentru ianuarie 2009.
Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Publicitate

De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE:


© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare