Ediţia în limba română
Ştiri / Afaceri

Program bilant la 31.12.2010
(Aplicatie situatii financiare la 31 decembrie 2010)


NOU! Pentru programul de bilant la 31.12.2014 (situatii financiare la 31 decembrie 2014), click aici.


Pe 25 ianuarie 2011, ANAF a publicat versiunea 1.0.0 a programului pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2010 ale societatilor comerciale, aplicabil entitatilor al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevazute la art. 3 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. In acest articol sunt date informatii despre modalitatea de descarcare si utilizare a aplicatiei, termenul de depunere a bilantului pe 2010, noutatile legislative referitoare la bilant, alte informatii utile.

Descarcarea aplicatiei pentru bilantul la 31 decembrie 2010

Pentru a descarca aplicatia de bilant dati clic dreapta pe linkurile urmatoare, apoi selectati Save Target As din meniul contextual care apare. Fisierele se vor copia pe calculatorul Dvs. direct de pe serverul ANAF.

1. Bilant la 31.12.2011 pentru societatile comerciale: bilant_SC_25ian2011.pdf (168 KB) sau optional in format .zip (158 KB)

Ca sa puteti lucra cu fisierul .pdf de mai sus trebuie sa aveti instalat Adobe Acrobat Reader 8.2.0 sau o versiune ulterioara. La randul lui, Adobe Acrobat Reader 8.2.0 necesita sistem de operare Windows XP (cu service pack 2) sau un alt sistem de operare Windows mai recent. Puteti descarca Adobe Acrobat Reader folosind linkul urmator.

2. Adobe Acrobar Reader 8.2.0 (30.2 MB)

Alte linkuri utile:

3. Corelatii intre campurile din formulare

4. Structura fisierelor de raportare

5. OMFP 2869

6. OMFP 2870


Ca si anul trecut, aplicatia pentru introducerea datelor, pusa la dispozitia agentilor economici de catre ANAF este de fapt un document pdf.
Noutati

Principala noutate este ca s-a revenit la depunerea bilantului la administratia financiara (deci bilantul la 31.12.2010 nu se mai depune numai la Registrul Comertului, cum a fost anul trecut).

Astfel, in OMFP 2870 publicat in Monitorul Oficial nr. 889/30.12.2010, se specifica:

"2.16. Entitatile prevazute de prezentul ordin pot depune situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiarcontabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunerea situatiilor financiare se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National."

In rest functionalitatea aplicatiei este in linii mari aceeasi ca si in anii precedenti, in sensul ca exista posibilitatea de a prelua solduri/rulaje din balanta, de a importa date din fisierele depuse in anii precedenti, de a verifica automat corelatiile etc.

Declaratii depuse de societatile (entitatile) care nu au desfasurat activitate

Conform aceluiasi OMFP 2870 publicat in Monitorul Oficial nr. 889/30.12.2010:

2.17. Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna o declaratie in acest sens, pe propria raspundere, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
— denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
— adresa si numarul de telefon;
— numarul de inregistrare la registrul comertului;
— codul fiscal/codul unic de inregistrare;
— capitalul social.

Termenul de depunere a bilantului pe 2010

Termenul pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare este specificat in OMFP 2870/M.Of.889/30.12.2010:

3.1. Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:

a) pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetaredezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate depun situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

3.2. Entitatile vor depune, potrivit legii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie, intocmite cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Situatiile financiare anuale depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si de formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

3.3. Entitatile care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Acte necesare pentru depunerea situatiilor financiare

De regula, conform art. 29 si 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, actele necesare pentru depunerea situatiilor financiare cuprind:

- situatiile financiare anuale;
- raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz;
- propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
- o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Continutul efectiv al situatiilor anuale este in functie de urmatoarele trei criterii de marime prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, reluate si in OMFP 2870, si anume:

- total active: 3.650.000 Euro
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 Euro
- numar mediu salariati: 50

Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele trei criterii de mai sus, precum si societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (dupa cum este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital, indiferent de valoare activelor totale, cifra de afaceri si numarul de salariati), intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

1. bilant (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. situatia modificarilor capitalului propriu;
4. situatia fluxurilor de trezorerie;
5. note explicative la situatiile financiare anuale.
6. formularul "Date informative" (cod 30)
7. formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40)

Celelalte persoane juridice (adica cele care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime de mai sus, si ale caror valori mobiliare nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata) intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

1. bilant prescurtat (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.
4. formularul "Date informative" (cod 30)
5. formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40)

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Persoanele juridice care de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar nu au desfasurat activitate, nu intocmesc situatii financiare anuale, dar trebuie sa depuna o declaratie pe proprie raspundere in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului de Finante, respectiv la Registrul Comertului.

Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:

- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la Registrul comertului;
- codul fiscal/codul unic de inregistrare;
- capitalul social.

Entitati nou-infiintate

In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale simplificate sau situatii financiare anuale in forma lunga.

Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate.

Raportari anuale ale entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic

Raportarile anuale la 31 decembrie 2010 ale entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, se fac cu ajutorul unei aplicatii speciale.

Acest program de asistenta, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, este aplicabil entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, prevazute la art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

La intocmirea raportarilor anuale de catre aceste entitati, sunt avute in vedere prevederile cuprinse la art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si in Anexa nr. 2 la acesta.

1. Bilant la 31.12.2011 pentru entitati care au exercitiul financiar diferit de anul calendaristic: bilant_SC_25ian2011.pdf (B) (168 KB) sau optional in format .zip (B) (158 KB)

Alte linkuri utile:

2. Corelatii intre campurile din formulare

3. Structura fisierelor de raportare

4. OMFP 2869

5. OMFP 2870

30 IANUARIE 2011De asemenea în secţiunea AFACERI

Pe site-ul ANAF a apărut programul de bilanţ la 31 decembrie 2014. Conţine detalii privind termenul de depunere, ce trebuie să conţină bilanţul şi linkurile de unde se pot descărca aplicaţiile pdf.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reaminteşte printr-un comunicat de presă faptul că în decembrie 2013, declararea şi plata creanţelor fiscale se va efectua până la data de 20 decembrie inclusiv.
Conform unui comunicat ANAF, de la 01.01.2010 microintreprinderile vor fi trecute din oficiu la impozit pe profit, fara sa fie nevoie sa depuna declaratia 010 in acest scop. De asemenea, de la inceputul anului 2010 aceste intreprinderi trebuie sa depuna lunar declaratiile privind impozitele aferente salariilor, si nu trimestrial ca pana acum.
Program (formular .pdf) pentru generarea declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat.
Programul ANAF (format .pdf) pentru situatiile financiare semestriale pe 2012, informatii utile privind termenul de depunere al bilantului, documentele necesare si sugestii practice legate de utilizarea aplicatiei.
Printr-un comunicat de presa, ANAF anunta lansarea serviciului "Acces date prin SMS". Serviciul este operational incepand din 30 aprilie 2013.Cei interesati pot sa obtina informatiile publice despre un anumit agent economic transmitand un mesaj text prin SMS care sa contina codul de identificare fiscala al societatii respective, la numarul 1300. Va primi un SMS de raspuns prin intermediul operatorilor de telefonie mobila
© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare