Ediţia în limba română
Ştiri / Afaceri

Program bilant la 31.12.2009
(Aplicatie situatii financiare la 31 decembrie 2009)


NOTĂ: Pentru formularul .pdf situaţii financiare la 31 decembrie 2014, vezi: Program bilant la 31.12.2014 (situatii financiare decembrie 2014).


Pe data de 15 martie 2010, ANAF a publicat cea mai recenta versiune a programului pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2009 ale societatilor comerciale. Programul de bilant pe anul 2009 a fost publicat prima data pe 15 ianuarie 2010 si a fost ulterior modificat pe 21, 27 si 29 ianuarie, si apoi pe 5, 8 si 15 martie (versiunea 1.0.2). In acest articol sunt date informatii despre modalitatea de descarcare si utilizare a aplicatiei, termenul de depunere a bilantului pe 2009, noutatile legislative referitoare la bilant, alte informatii utile.

Descarcarea aplicatiei pentru bilantul la 31 decembrie 2009

Pentru a descarca aplicatia de bilant dati clic dreapta pe linkurile urmatoare, apoi selectati Save Target As din meniul contextual care apare. Fisierele se copiaza pe calculatorul Dvs. direct de pe serverul ANAF.

1. Bilant la 31.12.2009 pentru societatile comerciale: BIL_15mar2010SCL.pdf (138 KB)

2. Bilant prescurtat la 31.12.2009 pentru societatile comerciale: BIL_15mar20101209SCS.pdf (135 KB)

3. Adobe Acrobar Reader 8.2.0 (30.2 MB)

4. Norme metodologice

5. Corelatii intre campurile din formulare

6. Structura fisierelor de raportare

7. Formular de cerere catre ONRC pentru depunerea situatiilor financiare.


Atentie: Programul antivirus Avira semnaleaza ca versiunea curenta (1.0.1) a fisierelor PDF de pe serverul Ministerului de Finante pentru generarea bilantului continut un virus numit HTML/Malicious.PDF.Gen. Virusul este semnalat atat in fisierele PDF-uri propriu-zise cat si in fisierele PDF din arhive zip.

In versiunea anterioara (1.0.0) a aplicatiei pentru obtinerea situatiilor financiare anuale pe 2009 Avira nu semnala acest virus, dar versiunea respectiva avea o eroare la preluarea datelor din balanta.

Dupa publicarea de catre noi a acestui semnal, Ministerul de Finante a facut urmatoarele precizari:

"La descarcarea formularelor .pdf, solutia antivirus de la AVIRA afiseaza o alarma falsa.
Asiguram utilizatorii ca fisierele .pdf postate nu contin nici un cod malitios, fiind fisiere pdf "inteligente". Pentru a putea descarca si completa formularele, va rugam sa treceti temporar "Antivir Guard" de la AVIRA pe inactiv."


Incepand cu bilantul pe anul 2009, aplicatia pentru introducerea datelor, pusa la dispozitia agentilor economici de catre ANAF este de fapt un document pdf.
Noutati

Principala noutate este ca, pentru anul 2009, aplicatia de bilant nu mai este sub forma de fisier executabil, ci sub forma de fisier .pdf (Adobe Acrobat). Asadar, pentru a putea incarca datele in bilant trebuie sa aveti instalata aplicatia Adobe Acrobat Reader 8.2.0 sau o versiune mai recenta.

O alta noutate este faptul ca, incepand cu situatiile financiare anuale pe 2009, societatile comerciale depun bilantul numai la Registrul Comertului, nu si la fisc ca pana acum. Normele metodologice care insotesc aplicatia de bilant specifica:

"Conform art. 185 si 201 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu exercitiul financiar 2009 societatile comerciale vor depune situatiile financiare anuale numai la oficiile Registrului Comertului.
Potrivit prevederilor art. 185 alin. (4) din aceeasi lege, datele cuprinse in situatiile financiare anuale sunt transmise in forma electronica de catre oficiile Registrului Comertului catre Ministerul Finantelor Publice, in conditiile stabilite in acest sens.
Situatiile financiare anuale depuse la oficiile Registrului Comertului vor fi insotite de formularul ˝Date informative˝ (cod 30) si formularul ˝Situatia activelor imobilizate˝ (cod 40)."

In rest functionalitatea aplicatiei este in linii mari aceeasi ca si in anii precedenti, in sensul ca exista posibilitatea de a prelua solduri/rulaje din balanta, de a importa date din fisierele depuse in anii precedenti, de a verifica automat corelatiile etc.

Termenul de depunere a bilantului pe 2009

Termenul pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare este specificat la articolul 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Conform acestuia, societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, trebuie sa intocmeasca si sa depuna situatiile financiare in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din legea contabilitatii, termenul pentru intocmirea si depunerea situaliilor financiare este de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Subunitatile inregistrate in Romania, apartinand unor persoane juridice cu sediul in strainatate, depun situatiile financiare anuale pe 2009 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Potrivit prevederilor art. 24, alin. (3) lit. d) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, republicata, cu modificari/completarile ulterioare, subunitatile inregistrate in Romania, apartinand unor persoane juridice cu sediul in strainatate, trebuie sa depuna la Registrul Comertului de la sediul sucursalei, anual, situatia financiara a comerciantului din strainatate, aprobata, verificata si publicata potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul social, care va fi supusa acelorasi formalitati de publicitate prevazute pentru situatiile financiare ale societatilor comerciale romanesti.

Societatile comerciale care nu au desfasurat activitate de la constituire, si societatile comerciale aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune la oficiile Registrului Comertului o declaratie in acest sens, pe suport electronic si listate, semnate corespunzator, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Celelalte persoane care nu au desfasurat activitate de la constituire (adica altele decat societatile comerciale), precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Acte necesare pentru depunerea situatiilor financiare

Conform art. 29 si 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, actele necesare pentru depunerea situatiilor financiare cuprind:

- situatiile financiare anuale;
- raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz;
- propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
- o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Continutul efectiv al situatiilor anuale este in functie de urmatoarele trei criterii de marime prevazute la art. 3, alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, si anume:

- total active: 3.650.000 Euro
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 Euro
- numar mediu salariati: 50

Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele trei criterii de mai sus, precum si societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (dupa cum este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital), intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

1. bilant (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. situatia modificarilor capitalului propriu;
4. situatia fluxurilor de trezorerie;
5. note explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

Celelalte persoane juridice (adica cele care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime de mai sus, si ale caror valori mobiliare nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata) intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

1. bilant prescurtat (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Persoanele juridice care de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar nu au desfasurat activitate, nu intocmesc situatii financiare anuale, dar trebuie sa depuna o declaratie pe proprie raspundere in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului de Finante, respectiv la Registrul Comertului.

Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:

- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la Registrul comertului;
- codul fiscal/codul unic de inregistrare;
- capitalul social.

Pentru mai multe detalii consultati normele metodologice pentru bilantul la 31.12.2009.

20 IANUARIE 2010De asemenea în secţiunea AFACERI

Ordinul Ministerului Finantelor Publice numarul 2123 din 22 iunie 2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2009 a operatorilor economici.
Continutul normelor metodologice pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2009, asa cum au fost facute publice de catre ANAF.
Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat contul pentru încasarea taxelor şi contribuţiilor.
Prin Metodologia din 12 decembrie 2012 de organizare si functionare a creselor, aparuta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 8, din 7 ianuarie 2013 se prevede plata unei contributii a parintilor sau reprezentantilor legali pentru copiii inscrisi la cresa. Valoarea acesteia este stabilita prin dispozitia primarului.
In Monitorul Oficial Partea I, nr. 107 din 22 februarie 2013, a aparut Legea 6, a bugetului asigurarilor de stat pe anul 2013. Aceasta lege a intrat in vigoare la 25 februarie 2013. Printre altele, ea stabileste castigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, la 2223 lei.
ANAF a modificat programul de asistenţă al formularului 392 A si B: Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii, conform cu Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, apărut în Monitorul Oficial numărul 76 din data de 31 ianuarie 2014.
© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare