Ediţia în limba română
Resurse şcolare / Petre Ispirescu

Petre Ispirescu

Bucatele afumate

După ce călcase focul văduviei pe un biet om, norocul îl ajută să dea peste o femeie de treabă şi bună. Se căsători omul de a doua oară. El era mulţumit. De unde casa lui era risipită, văzu că începe a se aduna, belşugul intră pe uşă, iar nevoia ieşi pe fereastră. Muierea îl căuta şi îl îngrijea ca pe un copilaş. Vezi că îi era drag. Şi el îşi iubea muierea, fiindcă vedea hărnicia ei. Pentru aceasta, nici el nu voia să rămână pe jos.

Cu toate astea, de câte ori şedea la masă, el nu se putea opri de a ofta. Muierea se topea de mâhnire când îl tot vedea că oftează. Ea se silea să-i facă toate bune şi nici nu-i trecea pe dinainte ca să nu-l supere întru ceva. Bucatele le făcea însăşi cu mâna ei şi le gătea bine, numai şi numai ca să-i placă. El ofta mereu. Azi aşa, mâine aşa, până ce într-o zi femeia, luându-şi inima în dinţi, îi zise:

— Bărbate, ce vierme te roade la inimă de tot oftezi? Dacă vezi ceva în casă ce nu-ţi place, spune-mi. Eu mă silesc din toate puterile mele să fac cum e bine. Dacă vreun lucru nu este făcut după pofta inimii tale, învaţă-mă cum să fac altfel.

— Nevastă, răspunse el, n-am să mă plâng de tine nici cât negru sub unghie. Eu văd că tu te frămânţi cu firea şi faci totul cum să fie bine. Tu deretici, scuturi şi găteşti bucatele cu însăţi mâna ta. Toate lucruşoarele îşi au locul lor şi fiecare este aşezat aşa, încât noaptea pe întuneric să poţi să te duci să pui mâna pe ele. Când vin de la lucru, n-am să aştept şi masa este pusă şi bucatele gata. Nu ştiu însă cum, nu ştiu de ce, dar bucatele n-au gust ca cele de la nevasta dintâi. Nu te supăra pentru că ţi-am spus; tu m-ai silit. Eu n-aş fi cutezat o dată cu capul să ţi-o spui.

— Prea bine, bărbate, nu mă supăr deloc. Spune-mi numai, învaţă-mă cum făcea răposata nevastă-ta, ca să fac şi eu ca dânsa.

— Nu ştiu, nevastă, ce să-ţi spun, nu ştiu ce să te învăţ. Atâta ştiu numai că gustul bucatelor ei era altfel.

Femeia, biata, se puse cu mai mare râvnă să facă bucate care să placă bărbatului.

El ofta mereu.

Când într-o zi, ea, după ce aşeză bucatele la foc, se dete după alte treburi ale casei şi venind să mai vadă de bucate, ele se afumase. Se căinea biata muiere şi se smulgea de mâhnire de li se rupea inima de mila ei, cum de i se afumase bucatele. Ea se gândea cât de nemulţumit are să fie bărbatul ei, când lui nu-i plac bucatele când sunt făcute după tot şartul lor, darămite acum, când sunt afumate. S-ar fi apucat biata femeie să facă alte bucate, dar n-avea timp. Era târziu. Trebui să vină de prânz bărbatul.

Puse masa şi-l aştepta cu inima cât un purice, de teamă să nu-i facă imputări. Când îl văzu că vine, se făcu mititică şi nu ştia cum să umble mai cu binişorul pe lângă dânsul.

Bărbatul, cum veni, se puse la masă.

Femeia aştepta, când-când, să-i zică cine ştie ce pentru că bucatele nu sunt bune. În loc de aceasta, bărbatul zise:

— Mulţumesc lie, Doamne, că ai luminat pe femeia mea să-mi gătească, măcar o dată bucate care să-mi placă şi mie.

Pasămite, nevasta dintâi îi făcea tot bucate afumate.

— Astfel de bucate îţi făcea nevasta dintâi, bărbate? îi zise femeia. Mulţumesc şi eu lui Dumnezeu că m-a făcut în cele din urmă să ştiu ce fel de bucate ai mâncat de la nevasta dintâi.

Vezi că el se învăţase cu bucate afumate şi acum, bietul, el credea că aşa trebuie să fie.


Din volumul Snoave sau poveşti populare
De asemenea în secţiunea PETRE ISPIRESCU

Doi prieteni de copilărie mersese pe la şcoli în străinătate şi învăţase cartea până la brâu, adică se făcuse burduf de carte. După ce isprăviră de învătat, se întorceau acasă cu gând ca să procopsească pe toată lumea. Unul era cititor de stele şi altul doctor.
În grădina boierului D... de la moşie lucrau ca la treizeci de ţărani. Într-o zi cuconita boierului ieşise să se plimbe prin grădină. Dumneaei era îmbrăcată ţărăneşte. Avea nişte fote lucrate numai cu mătase şi cu fluturaşi de argint.
Într-un sat oarecare trăia un tânăr cam nătăfleţ, căruia toţi îi ziceau Gruia. Din Gruia nu-l mai scotea. El ajunsese de poveste din pricina stângăciei lui la vorbă şi la lucru.
Doi creştini, întâlnindu-se după ce se întrebară de ale sănătăţii, zise unul către celălalt:
Descântecul se făcu în următorul chip: puse în capul bărbatului o căldare mare, femeia cu două verge bate în căldare şi, zgomotul ce face loviturile, scapă din băgarea de seamă a bărbatului, cum învăţa femeia pe ibovnic de a se scula din pat, a trece în cămara de alături, unde-i sunt hainele, şi după ce se va îmbrăca să iasă prin uşa din fund, să dea prin cotitura de lângă casă şi se va afla în uliţă.
în ziua cununiei chiar, cum am venit acasă, am luat un scaun, care mi se părea că-mi stă în cale, şi l-am trântit aşa de tare, încât s-a făcut ţăndări. Femeia mea, crezând că sunt un năbădăios, umblă pe lângă mine ca pe lângă o bubă coaptă. Eu, din parte-mi, nu i-am zis până azi nici dă-te mai încolo.

ALTE SECŢIUNI RECOMANDATE:

Nicolae Labiş | Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti | Mihail Sebastian | Ion Pillat | Tudor Arghezi | Gala Galaction | Vasile Voiculescu | George Călinescu | Cezar Petrescu | Mihail Sadoveanu | Elena Farago | Ion Agârbiceanu | Ion Barbu | Simion Florea Marian | Marin Preda | Ion Vinea | Ion Creangă | Mihai Eminescu | Ion Luca Caragiale | Petre Ispirescu | Vasile Alecsandri | George Coşbuc | George Topîrceanu | Ioan Slavici | Emil Gârleanu | Grigore Alexandrescu | Octavian Goga | Dimitrie Bolintineanu | Barbu Ştefănescu-Delavrancea | Ştefan Octavian Iosif | Panait Istrati | Ion Neculce | Anton Pann | Ciprian Porumbescu | Constantin Negruzzi | Ioan Neniţescu | Andrei Mureşanu | Garabet Ibrăileanu | Calistrat Hogaş | Ion Heliade Rădulescu | Bogdan Petriceicu Haşdeu | Nicolae Filimon | Alecu Donici | Panait Cerna | Andrei Bârseanu | Dimitrie Anghel | Nicolae Gane | Alexandru Macedonski | Gheorghe Dem. Teodorescu | Duiliu Zamfirescu | Alecu Russo | Alexandru Vlahuţă | Ştefan Petică | Nicolaus Olahus | Urmuz | Ion Pop-Reteganul | Iacob Negruzzi | Alexandru Odobescu | Anton Holban | Gheorghe Sion | Miron Costin | Anton Bacalbaşa | Mihail Kogalniceanu | Mateiu Caragiale | George Ranetti | Iancu Văcărescu | Gheorghe Asachi | George Creţeanu | Dumitru Iacobescu | Dumitru Stăncescu | Iulia Haşdeu | Iosif Vulcan | Daniil Scavinschi | Mihail Săulescu | Mircea Demetriade | Miron Pompiliu | Nicolae Văcărescu | Ovid Densusianu | Traian Demetrescu | Timotei Cipariu | Theodor M. Stoenescu | Nicolae Iorga | Titu Maiorescu | Veronica Micle | Theodor Şerbănescu | Costache Conachi | Constantin Cantacuzino | Alexandru Beldiman | Nicolae Beldiceanu | Matilda Cugler-Poni | Ioan N. Roman | Nicolae Volenti | Alexandru Sihleanu | Jean Bart | Neagoe Basarab | Iuliu Cezar Săvescu | Nicolae Dimachi | Naum Ramniceanu | Mihail Cuciuran | Mihail Halici-Fiul | Matei Milu | Iordache Golescu | Ionică Tăutu | Constantin Stamati | Artur Stavri | Ion Ghica | Gheorghe Săulescu | Alecu Văcărescu | Constantin Mille | Vasile Cârlova | Cezar Bolliac | Ienachiţă Văcărescu | Dimitrie Cantemir | Zilot Românul | Grigore Ureche | Ion Budai-Deleanu | Vasile Aaron | Enache Gane | Enric Winterhalder | Ioan I. Cioranescu | George Mihail Zamfirescu | Gib Mihăescu | Constantin D. Aricescu | Ioan Cantacuzino | Ion Paun-Pincio | Barbu Paris Mumuleanu | Haralamb G. Lecca | Costache Bălăcescu | Constantin Alexandru Rosetti | Vasile Pogor | Ioan Barac | Ion Grămadă | Cincinat Pavelescu | Dimitrie Gusti | Toma Gheorghe Pesacov | Carol Scrob | Vasile Fabian-Bob | Dimitrie Eustatievici Brasoveanul | Nicolae Nicoleanu | Alexandru Hrisoverghi | Pitarul Hristache | Costache Negri | Pavel Dan | Alexandru Davila | Ion Minulescu | Nicolae Balcescu | Ioniţă Scipione Bădescu | Bogdan Florin Paul | Alphonse de Lamartine | Thomas Moore | Victor Hugo | Friedrich Schiller | Alexandre Dumas | Nicolas Boileau | George Gordon Byron | Jean de La Fontaine | Johann Wolfgang von Goethe | Charles Baudelaire | François Coppée | Heinrich Heine | Henry Wadsworth Longfellow | Gottfried August Bürger | Mihail Zamfirescu | Gheorghe Peşacov | Liviu Rebreanu | Eugen Lovinescu | Camil Petrescu | Lucian Blaga | George Bacovia | Ionel Teodoreanu | Hortensia Papadat-Bengescu
© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare