Ediţia în limba română
Resurse profesionale / Texte legislative

ORDONANTA DE URGENTA nr. 209 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale


ORDONANTA DE URGENTA nr. 209 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 826 din 9 decembrie 2008

Avand in vedere ca scopul Legii nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale il constituie inlaturarea discrepantelor existente intre persoanele care au desfasurat activitati

incadrate in grupele I si II de munca inainte de data de 1 aprilie 2001,

tinand cont ca dispozitiile acestei legi s-au extins si asupra asiguratilor sistemului public care au desfasurat activitati incadrate in conditii speciale si deosebite dupa aceasta data,

luand in considerare faptul ca situatia persoanelor care au desfasurat activitati incadrate in grupele I si II de munca inainte de data de 1 aprilie 2001 a fost reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,

ca urmare a promulgarii Legii nr. 218/2008 s-a ajuns in situatia, fara precedent, ca aceeasi problematica sa fie dublu reglementata, sub doua forme diferite, astfel incat art. 782 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinde continuturi diferite.

In considerarea faptului ca aceasta activitate necesita o logistica speciala si presupune o procedura complexa de lucru, pentru a evita eventualele disfunctionalitati ce pot sa apara din aplicarea simultana a doua acte normative cu continut similar,

luand in considerare faptul ca Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse este responsabil, potrivit legii, de buna organizare si gestionare a operatiunii de recalculare a pensiilor potrivit actelor normative specifice in vigoare, dispunand atat de experienta, cat si de capacitatea tehnica necesara gestionarii bugetului asigurarilor sociale de stat,

tinand cont de categoria deosebita de persoane care face obiectul reglementarilor in discutie, constituita in principal din fosti lucratori in domeniul siderurgiei, in zone de radiatii si in minerit, precum si presiunea sociala care se exercita in prezent pe acest subiect,

intrucat unele prevederi din ambele acte normative, aplicandu-se in aceeasi perioada, pot produce efecte diferite pentru persoane aflate in situatii identice,

avand in vedere faptul ca aceste aspecte constituie o situatie extraordinara care vizeaza interesul public si a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune promovarea prezentei ordonante de urgenta, pentru solutionarea conflictului rezultat din succesiunea in timp a celor doua acte normative.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 12, litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, care se aproba prin legile bugetare anuale."

2. Articolul 782 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 782. - (1) Asiguratii care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa I si/sau grupa II de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiaza de majorarea punctajelor anuale, dupa cum urmeaza:

a) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca;
b) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica numai in situatiile in care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza stagiile complete de cotizare prevazute in anexa nr. 3, in functie de data nasterii, respectiv stagiile complete de cotizare, in functie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 1671."

3. Articolul 1651 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1651. - (1) Pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I si/sau grupa II de munca, beneficiaza de o crestere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade, dupa cum urmeaza:

a) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca;
b) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia in care, la recalcularea pensiilor in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu completarile ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special.

(3) De cresterea punctajelor anuale prevazuta la alin. (1) beneficiaza si persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 aprilie 2001 - 2 noiembrie 2008 inclusiv, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 782 alin. (2)."

Art. II. - (1) Prevederile art. 1651 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010, prin acordarea diferentei dintre punctajul mediu anual rezultat in urma majorarii efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si cel acordat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

(2) Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adauga la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat in plata in luna decembrie 2009.

(3) In situatia in care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat in urma aplicarii prevederilor alin. (2) este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat in plata pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare.

(4) Drepturile de pensie rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) se acorda beneficiarilor incepand cu luna ianuarie 2010.

Art. III. - 1. Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. II. - Beneficiaza de un numar suplimentar de 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare luna de spor, acordat pentru vechimea realizata in activitatea desfasurata in grupa I de munca, precum si de 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare luna de spor, acordat pentru vechimea realizata in activitatea desfasurata in grupa II de munca, urmatoarele categorii de persoane:

a) ale caror drepturi de pensie au fost recalculate conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu completarile ulterioare, cu exceptia acelora in cazul carora pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special;
b) ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 aprilie 2001-30 septembrie 2008 si pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de data nasterii sau, dupa caz, stagiile complete de cotizare, in functie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 1671 din aceeasi lege."

Art. IV. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, si art. II din Legea nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2008.




De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE

Modelul european de curriculum vitae acceptat de catre angajatori si utilizat de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.
Stabileste conditiile in care cetatenii romani isi pot exercita dreptul la libera circulatie in strainatate, precum si limitele exercitarii acestui drept
Începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru.
Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, modificata si completata prin Legea nr. 49/2006 (republicare)
ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Publicitate

De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE:


© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare