Ediţia în limba română
Resurse profesionale / Texte legislative

Legea uniforma asupra cambiilor si biletelor la ordin (Geneva, 1930).

TITLUL II. BILETUL LA ORDIN

Articolul 75
Un bilet la ordin contine:
1. Termenul „bilet la ordin“ inserat in textul instrumentului si exprimat in limba folosita la intocmirea instrumentului;
2. O promisiune neconditionata de a plati o suma de bani determinata;
3. O mentiune a timpului platii;
4. O mentiune a locului unde trebuie facuta plata;
5. Numele persoanei careia sau la al carei ordin trebuie facuta plata;
6. O mentiune a datei si locului unde este emis biletul la ordin;
7. Semnatura persoanei care emite instrumentul (emitent).

Articolul 76
Un instrument din care lipseste oricare dintre cerintele mentionate in articolul precedent nu este valabil ca bilet la ordin cu exceptia cazurilor specificate in paragrafele urmatoare.
Un bilet la ordin in care nu este specificat timpul platii este considerat a fi platibil la vedere.
In lipsa unei mentiuni speciale, locul unde este intocmit instrumentul este considerat a fi locul de plata si in acelasi timp locul de domiciliu al emitentului.
Un bilet la ordin care nu mentioneaza locul emiterii sale este considerat a fi fost intocmit in locul mentionat alaturi de numele emitentului.

Articolul 77
Urmatoarele prevederi referitoare la cambii se aplica la biletele la ordin in masura in care ele nu sunt inconsecvente cu natura acestor instrumente:
Andosare (Articolele 11 la 20)
Timpul platii (Articolele 33 la 37)
Plata (Articolele 38 la 42)
Recurs in caz de neplata (Articolele 43 la 50, 52 la 54);
Plata prin interventie (Articolele 55, 59 la 63);
Copii (Articolele 67 si 68)
Alterari (Articolul 69)
Prescriptie (Articolele 70 si 71)
Sarbatori, calcularea limitei de timp si interzicerea zilelor de gratie (Articolele 72, 73 si 74).
Urmatoarele prevederi sunt de asemenea aplicabile la un bilet la ordin: Prevederile privind o cambie platibila la adresa unei terte parti sau intr-o localitate alta decat cea de domiciliu a trasului (Articolele 4 si 27); stipularea dobanzii (Articolul 5); discrepante in ce priveste suma platibila (Articolul 6); consecintele semnarii in conditiile mentionate in Articolul 7, consecintele semnarii de catre o persoana care actioneaza fara autorizatie sau care isi depaseste autorizatia (Articolul 8); si prevederile privind o cambie in alb (Articolul 10).
Urmatoarele prevederi sunt aplicabile de asemenea la un bilet la ordin: Prevederile referitoare la garantia prin aval (Articolele 30-32); in cazul prevazut de Articolul 31, ultimul paragraf, daca avalul nu specifica in favoarea cui a fost dat, este considerat a fi fost dat in favoarea emitentului biletului la ordin.

Articolul 78
Emitentul unui bilet la ordin este obligat in acelasi mod ca si acceptantul unei cambii.
Biletele la ordin platibile la un anumit timp dupa vedere trebuie prezentate pentru vizare de catre emitent in cadrul limitei de timp fixate la Articolul 23. Limita de timp curge de la data (vizarii) care marcheaza inceputul perioadei de timp dupa vedere.
De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE

Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr. 249 din 14 aprilie 2009)
LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.
Ordonanta stabileste noile cotele de contributii pentru ianuarie 2009.
Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Publicitate

De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE:


© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare