Ediţia în limba română
Ştiri / Afaceri

Impozite si contributii care se platesc in contul unic

In acest articol gasiti lista completa a impozitelor, contributiilor si altor creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.

De retinut ca nu exista un singur cont unic, ci de fapt sunt doua:
1. contul 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”;
2. contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”

Cele doua liste de mai jos au fost sistematizate conform anexelor la Ordinul ANAF nr. 1294 din 10 septembrie 2007 si anexelor la Ordinul ANAF nr. 131 din 30 ianuarie 2008, cu modificarile introduse conform Ordinului ANAF nr. 691 din 22 aprilie 2008 si Ordinului ANAF nr. 93 din 27 ianuarie 2009.

Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se platesc in contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”

Nr. crt. Denumirea creantei fiscale Temeiul legal
1. Plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine Art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele de la pct. 1 Art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice Art. 13 lit. c) si e) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele de la pct.1 Art. 13 lit. b), c) si d) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice Art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
6. Impozit pe veniturile microintreprinderilor Art. 103 si art. 110 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
7. Impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere datorat de persoane fizice Art. 93 si 111 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
8. Impozit la titeiul din productia interna Art. 215 si 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile
9. Impozit pe veniturile din salarii Art. 57, 58 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si
10. Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala Art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
11. Impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
12. Impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil Art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
13. Impozit pe veniturile obtinute din vanzarea bunurilor in regim de consignatie si din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial Art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
14. Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
15. Impozit pe veniturile din dobanzi Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
16. Impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
17. Impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
18. Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice Art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
19. Impozit pe veniturile din pensii Art. 70 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
20. Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc Art. 77 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
21. Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Art. 771 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
22. Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice Art. 79 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
23. Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti - persoane fizice Art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state
24. Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti - persoane juridice Art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state
25. Varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata
26. Taxa pe jocuri de noroc datorata lunar, pe perioada de valabilitate a licentei de exploatare a jocurilor de noroc Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/1999, cu modificarile si completarile ulterioare
27. Taxa pe jocuri de noroc regularizata periodic, in functie de realizari, datorata pentru perioada de raportare
28. Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 366/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
29. Taxa pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
30. Redevente miniere Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
31. Redevente petroliere Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
32. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
33. Impozitul pe veniturile din activitati agricole Art. 74 alin. (4) si art. 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”

Nr. crt. Denumirea creantei fiscale Temeiul legal
1. Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
2. Contributia de asigurari sociale datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
3. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
4. Contributia de asigurari sociale datorata de angajator Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
5. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
6. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigurati Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
7. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
8. Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate de munca din cauza unui accident de munca sau a unei boli profesionale, conform Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
9. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de pensionari pentru veniturile din pensii care depasesc limita supusa impozitului pe venit Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
10. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care satisfac serviciul militar in termen Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
11. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
12. Contributia individuala pentru asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 7/2007, Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
13. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de angajator Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
14. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate de munca din cauza unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportata de catre angajator Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
15. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate de munca din cauza unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportata din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
16. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in somaj Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
17. Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
18. Contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
19. Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
20. Contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare
21. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate din activitati publicitare la produsele din tutun si bauturi alcoolice Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
22. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun din productia interna Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
23. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate completarile pentru produsele din tutun din achizitii intracomunitare/import Legea nr. 95/2006, cu modificarile si ulterioare
24. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru bauturile alcoolice din productia interna Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
25. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru bauturile alcoolice din achizitii intracomunitare/import Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
26. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare
25 IANUARIE 2010De asemenea în secţiunea AFACERI

Programul ANAF (format .pdf) pentru situatiile şi raportările contabile la 30 iunie 2013, informatii utile privind termenul de depunere al bilantului, documentele necesare si sugestii practice legate de utilizarea aplicatiei.
Indemnizatia pentru cresterea copilului se majoreaza de la 75% la 85% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni si se acorda pentru fiecare dintre nasteri.
Prin Hotararea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal apare posibilitatea deducerii TVA pentru achizitii de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale, a caror valoare individuala inclusiv TVA nu este mai mare de 100 euro, daca furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului, astfel incat bonul fiscal sa contina elementele minimale ale unei facturi fiscale simplificate.
Valabil de la 1 ianuarie 2009, pentru calcularea contributiei datorate de angajatori pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale.
Ministerul Finanţelor Publice va suplimenta bugetul anual alocat schemei de minimis instituită prin H.G. nr. 274/2013, astfel ca deschiderea sesiunii de înregistrare on-line a Cererilor de acord pentru finanţare se amână până la data de 26 august 2013, la ora 08.30.
Începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se modifică de la 850 lei la 900 lei.
© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare