Ediţia în limba română
Resurse profesionale / Texte legislative

Hotararea 23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata


Hotararea 23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 52 din 23 ianuarie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Incepand cu data de 1 februarie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,44 lei/ora.

(2) Incepand cu data de 1 iulie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,74 lei/ora.

Art. 2. - Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1.

Art. 3. - (1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. - La data prevazuta la art. 1 alin. (1), Hotararea Guvernului nr. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011, se abroga.


PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale
si persoanelor varstnice,
Mariana Campeanu
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul delegat pentru dialog social,
Adriana Doina Pana

Bucuresti, 22 ianuarie 2013.
Nr. 23.
De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE

Stabileste regimul efectuarii operatiunilor valutare pentru rezidenti si nerezidenti.
In luna ianuarie 2010, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a actualizat nomenclatorul Clasificarii Ocupatiilor din Romania.
Modelul european de curriculum vitae acceptat de catre angajatori si utilizat de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.
Stabileste conditiile in care cetatenii romani isi pot exercita dreptul la libera circulatie in strainatate, precum si limitele exercitarii acestui drept
Începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru.
Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, modificata si completata prin Legea nr. 49/2006 (republicare)
Publicitate

De asemenea în secţiunea TEXTE LEGISLATIVE:


© 1991-2016 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare